Szukaj
Close this search box.
Szukaj
MPK logo

Petycje

Zgodnie z zapisami Art. 8. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870 z późn. zm.) na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego należy zamieścić informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

 

Przejdź do treści