Szukaj
Close this search box.
Szukaj
MPK logo

Autobusy elektryczne

„Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ekologicznego transportu publicznego przez MPK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli”

Cel projektu: zwiększenie wykorzystania bezemisyjnego transportu publicznego na obszarze Miasta Zduńska Wola

Zakres:

 • Zakup 2 szt. autobusów elektrycznych wraz z dwustanowiskową ładowarką typu plug-in oraz ładowarką mobilną
 • Zakup 1szt. mobilnej rampy do obsługi i serwisowania autobusów elektrycznych
 • Wykonanie prac budowlanych na obszarze zajezdni (rozbudowa wiaty wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem przyłącza do stacji trafo)

Efekty:

 • Poprawa standardu i jakości taboru MPK sp. z o.o. poprzez zakup 2 autobusów elektrycznych
 • Zapewnienie pełnej funkcjonalności nowego taboru poprzez zakup niezbędnej infrastruktury do ładowania
 • Popularyzacja korzystania ze środków transportu publicznego poprzez realizację przez Partnera działań promocyjnych
 • Zwiększenie dostępności komunikacji publicznej poprzez zakup pojazdów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Redukcja poziomu hałasu emitowanego przez sektor miejskiego transportu publicznego
 • Ograniczenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji z transportu publicznego

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 6.292.560,95 zł

Wysokość dofinansowania: 4.358.054,31 zł

Nr umowy o dofinansowanie: UDA.RPLD.03.01.02-10-0001/22-00 z dnia 07.09.2022 r.

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego -Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: 2022 – 2023

Realizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. w Zduńskiej Woli

Partner: Miasto Zduńska Wola

 

—————————————————————————————————————————-

 

„Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Cel projektu: zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Miasta Zduńska Wola

Zakres:

 • Zakup 4 szt. autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami
 • Wykonanie prac budowlanych na obszarze zajezdni (budowa stacji transformatorowej wraz z infrastrukturą doprowadzającą prąd o wymaganej mocy 400 kVA, utwardzenie terenu wraz budową wiaty obejmującej stanowiska dla 4 autobusów i ładowarek)

Efekty:

 • Ochrona środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszonej emisji hałasu oraz substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza
 • Poprawa jakości powietrza i związanego z nią stanu zdrowia i stopnia zachorowalności mieszkańców
 • Dostosowanie taboru miejskiego do wymogów unijnych norm środowiskowych i technicznych
 • Dostosowanie standardów do wymagań pasażerów w celu poprawy konkurencyjności transportu publicznego z transportem samochodowym
 • Zwiększenie mobilności mieszkańców
 • Poprawa komfortu podroży użytkowników miejskiego transportu publicznego
 • Poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowo-pieszego
 • Zwiększenie dostępności komunikacji publicznej dla osób niepełnosprawnościami
 • Zmniejszenie awaryjności taboru
 • Zwiększenie efektywności działań związanych z prowadzoną na obszarze miasta promocją transportu zbiorowego
 • Poprawa wizerunku komunikacji publicznej

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 12.467.097,00 zł

Wysokość dofinansowania: 8.442.613,10 zł

Nr umowy o dofinansowanie: UDA.RPLD.03.01.02-10-0003/19-00 z dnia 11.12.2020 r.

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego -Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: 2021-2023

Realizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. w Zduńskiej Woli

Partner: Miasto Zduńska Wola

Przejdź do treści