Szukaj
Close this search box.
Szukaj
MPK logo

Dane spółki

FIRMA: Spółka działa pod nazwą: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
SIEDZIBA I ADRES: Polska
woj. Łódzkie
gmina Zduńska Wola
ul. Sieradzka 68/70
FORMA PRAWNA: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejestrowym dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033985
INNE DANE: NIP: 829-000-72-55
REGON: 730194915
DANE WSPÓLNIKÓW: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o. o. w Zduńskiej Woli – jednoosobowa Spółka Miasta Zduńska Wola.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI, LICZBA UDZIAŁÓW: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.098.593,00 zł (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote)
Przejdź do treści