Szukaj
Close this search box.
Szukaj
MPK logo

Historia MPK Sp. z o. o. Zduńska Wola

To już 40 lat komunikacji miejskiej w Zduńskiej Woli.

22 lipca 1972 roku PKS ( Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ) jako zadanie dodatkowe uruchomiło 5 pierwszych linii miejskich.
Numery linii i trasy przebiegu:

 • Linia nr 1 /Dworzec PKP – Plac Wolności – ul. Sieradzka ( Trzy Korony )/
 • Linia nr 2 /Dworzec PKP – Łaska – Kościelna – Poręby (skrzyżowanie )/
 • Linia nr 3 /Dworzec PKP – Plac Wolności – Łaska – Łąkowa – Las Paprocki/
 • Linia nr 4 /Jasniszewice – Dworzec PKP – Plac Wolności – Tymienice/
 • Linia nr 5 /Dworzec PKP – Plac Wolności – Łaska – Karsznicka/.

Linie te obsługiwane były autobusami typu SAN H100 Mex, później Autosaniami H9 w ilości 12 szt.
W roku 1976 przybyły 3 sztuki autobusów typu Jelcz RTO Mex i uruchomiono nową
Linię nr 6 / Plac Wolności – Łaska -Karsznicka – Marzenin/. W takiej formie komunikacja miejska w Zduńskiej Woli funkcjonowała do końca 1981 roku.

Od 1 stycznia 1982 roku zadnia komunikacji miejskiej w Zduńskiej Woli przejmuje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sieradzu. Tworzy się tym samym w Zduńskiej Woli placówka terenowa mieszcząca się przy ulicy Sieradzkiej 68/70. Oddział do obsługiwania w/w linii dysponuje 10 nowymi autobusami Autosanami H9 oraz 3 Autosanami używanymi wcześniej przez PKS Zduńska Wola. Nowy tabor pozwala na zwiększenie częstotliwości kursów na istniejących liniach.
Kolejnym ruchem po otrzymaniu dwóch nowych Autosanów H9 jest uruchomienie nowej

 • Linii nr 7 / Dworzec PKP – Osmolińska – Łaska – Piwna – Marżynek /.

Wiosną 1983 roku uruchomione zostają dwie nowe linie:

 • Linia nr 8 / Dworzec PKP – Szadkowska – Plac Wolności – Sieradzka – Annopole/.
 • Linia nr 9 / Dworzec PKP – Szadkowska – Plac Wolności – Łaska – Świerkowa/.

Do obsługi tych linii dostarczono z WPKM Sieradz trzy Autosany po remoncie.
Jesienią 1984 roku zakończono remont – przedłużenie hali napraw autobusów.
W marcu 1986 roku dostarczono 8 nowych Autosanów H9.
W październik 1986 roku rozpoczęto budowę stacji paliw, która trwała rok.
W luty 1987 uruchomiono nową linię nr 10 / Sieradzka – Kościelna – Złota – Poręby – Zapolice /.
1 maja 1988 roku uruchomiono linię B do Łasku.
W lutym 1988 dokonano zakupu 11 nowych autobusów Autosan H9.
W styczniu 1988 roku ulegają kasacji Autosany, którymi zaczynano świadczyć usługi przewozu pasażerów w Komunikacji Zduńska Wola.
W miesiącach lipiec – wrzesień 1988 roku dostarczono 8 dużych autobusów typu Jelcz M 11 i uruchomiono dwie nowe linie:

 • Linie nr 12 / Zduńska – Złota – Kościelna – Łaska – Spółdzielcza – Leśmiana /
 • Linia nr 13 / Dworzec PKP – Szadkowska – Plac Wolności – Łaska – Jodłowa – Staszica – 1 Maja – Leśmiana/

W okresie od września 1988 roku do maja 1989 rozpoczęto budowę nowej portierni.
W kwietniu 1989 roku rozpoczęto budowę głównego budynku – siedziby firmy.
W lutym 1990 roku dostarczono 4 kolejne autobusy Jelcz M11.
1 sierpnia 1991 roku nastąpiło rozwiązanie WPKM w Sieradzu i powstało Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Zduńskiej Woli.
W momencie przekształcenia się przedsiębiorstwa w MPK w dniu 31 sierpnia 1991 roku zatrudnionych było 107 pracowników, w tym 66 kierowców. Stan taboru wynosił 34 autobusy: 12 Jelczy M11 i 22 Autosany H9. Wykonano 1.600 000 km na 12 liniach miejskich, miejsko – podmiejskich i dwóch liniach międzymiastowych / A do Sieradza; B do Łasku /.
Od 1 sierpnia 1991 roku do 31 grudnia 1992 roku to okres największego rozwoju komunikacji miejskiej w Zduńskiej Woli.
Jesienią 1991 roku nowo powstałe przedsiębiorstwo liczy 145 pracowników, w tym 67 kierowców. Stan taboru to 38 autobusów i trzy pojazdy gospodarcze.
Jesienią 1992 roku zakupiono w Dani osiem autobusów typu DAB, które pomimo kilkunastoletnich przebiegach sprawdzają się na liniach komunikacyjnych i w turystyce. MPK uruchamia nowe linie i wydłuża już istniejące.
Pojawiająca się konkurencja na liniach do Sieradza powoduje powstanie w lutym 1992 nowej

 • linii pośpiesznej E / Szkolna – Plac Wolności – Sieradz Szpital /.

W kwietniu tego roku powstaje

 • Linia nr 14 / Osiedle Południe – Kościelna – Dworzec PKP /.

Na następne miesiące przypadają wydłużenia następujących linii:

 • Linia nr 3 z Janiszewic do Gajewnik,
 • Linia nr 6 z Marzenina i Pruszkowa do Sędziejowic i Kozub,
 • Linia nr 7 z Marżynka do Ptaszkowic.

Powstaje również nowa

 • linia międzymiastowa H / Marżynek – Paprocka – Łąkowa – Łaska – Plac Wolności – Dworzec PKP – Szadek/
 • oraz linia świąteczna dowożąca pasażerów z Szadku do kościoła.

Przy takim rozkładzie jazdy MPK w roku 1992 wykonuje 1.900 000 km.
1 stycznia 1993 roku MPK zostaje skomunalizowane i podlega pod Urząd Miasta w Zduńska Wola. Wiosną 1993 roku rozpoczynają się redukcje w rozkładzie jazdy. Likwidacji kolejno ulegają linie: B, 9, 14 i jesienią linia H. W czerwcu 1994 roku uruchomiona zostaje linia T do Tuszyna, ale na wiosnę 1995 roku ulega likwidacji ze względu na małą rentowność.
W kwietniu 1994 roku uruchomione zostają linie okrężne na terenie Gminy Zduńska Wola

 • Linia nr 10 / Dworzec PKP – Plac Wolności – Tymienice – Korczew – Wojsławice – Kromolin – Pratków – Zamłynie – Annopole – Rębieskie – Izabelów – Sieradzka – Dworzec PKP/
 • Linia nr 11, której przebieg jest odwrotnością linii nr 10.

27 lutego 1995 roku nastąpiło przekształcenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w spółkę z o. o. ze 100% udziałem Miasta Zduńska Wola.
Od września 1995 roku pracownicy przedsiębiorstwa rozpoczynają pracę w nowym budynku na terenie bazy MPK.
W czerwcu 1996 roku MPK Sp. z o. o. Zduńska Wola i MPK Sp. z o. o. Sieradz podpisują porozumie i tworzą wspólnią linii Z i E.
W sierpniu 1996 roku zakupiono jeden autobus typu Autosan H9.
W lipcu 1997 roku zakupiono jeden autobus typu Jelcz PR-120 .
W lipcu 1998 roku zakupiono jeden autobus typu Jelcz PR–120, jednocześnie dokonano małe redukcje z rozkładzie jazdy.
W czerwcu 1999 roku następuje początek komputeryzacji Spółki oraz opracowanie wieloletniego planu odbudowy taboru autobusowego. Plan ten zakładał zakup 10 sztuk nowych autobusów.
W grudniu 1999 roku następuje dostawa pierwszych dwóch nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów marki Solaris Urbino 12.
W latach 2000 – 2001 dostawa kolejnych autobusów typu Solaris. W sumie Spółka wzbogaciła się o 5 autobusów Solaris Urbino 12 i 5 autobusów krótkich Solaris Urbino 9.
Po powiększeniu taboru zakupem nowych pojazdów Spółka posiada na dzień 1 stycznia 2002 roku 50% nowego taboru. Nowe pojazdy poprawiły niezawodność obsługi pasażerów, komfort podróży, bezpieczeństwo oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.
W czerwcu 2003 roku likwidacji uległa linia nr 7 do Marżynka.
W maju 2004 roku uruchomiona zostaje nowa linia okrężna po terenie gminy Zduńska Wola

 • o numerze 7 / Sieradzka – Łaska – Kilińskiego – Szadkowska – Janiszewice – Ochraniew – Gajewniki – Michałów – Krabonów – Henryków – Biały Ług – Henryków – Szadkowska – Łaska – Sieradzka/.

W lipcu 2004 zakupiono 2 autobusu typu Solbus.
Na istniejących liniach w latach 2005 – 2007 dokonano małych ograniczeń w częstotliwości kursowania autobusów.
W październiku 2007 roku zakupiono dwie sztuki używanych autobusów typu Neoplan o długościach 12m i jeden o długości 15 metrów.
W latach 2008 – 2010 w MPK wprowadzono program restrukturyzacji. Spółka uczestniczy w dostosowaniu pracy kierowców do wchodzących w życie przepisów unijnych w transporcie drogowym.
W październiku 2010 roku dokonano zakupu 2 sztuk używanych autobusów Solaris Urbino 9.
W sierpniu 2011 roku nastąpiła prywatyzacja warsztatu, powstała Spółka pracownicza niezależna od MPK.
W czerwcu 2012 zakupiono dwa autobusy typu VANHOOL CL NL i jeden RENAULT FR.
W 2014 roku dokonano zakupu 3 sztuk używanych autobusów marki Neoplan N 4411.
W 2016 roku dokonano zakupu 6 sztuk autobusów marki IVECO CROSSWAY.
W 2018 roku dokonano zakupu 3 sztuk autobusów marki IVECO CROSSWAY.
W roku 2020pozyskano prawie 8,5 mln zł dotacji unijnych na zakup autobusów elektrycznych.
W styczniu 2021 roku wykonano szczegółowy audyt połączeń autobusowych na terenie miasta.
W styczniu 2021 roku wyłoniono wykonawcę na zaprojektowanie i  zbudowanie m.in. specjalnej wiaty wyposażonej w stanowiska do ładowania.
We wrześniu 2021 roku zamontowano pierwsze elektroniczne tablice przystankowe.
W grudniu 2021 roku podpisano umowę na dostawę czterech elektrycznych autobusów marki SOLARIS wraz z infrastrukturą ładowania.
W styczniu 2022roku zamontowano kolejną elektroniczną tablicę przystankową.
W lipcu 2022 roku zdobyto kolejne miliony na elektryczne autobusy w Zduńskiej Woli – tym razem to ponad 4,3 mln zł dotacji.
We wrześniu 2022 roku podpisano umowę na zaprojektowanie i  rozbudowę, o kolejne dwa stanowiska, wiaty wyposażonej w infrastrukturę do ładowania.
W styczniu 2023 roku podpisano umowę na dostawę dwóch elektrycznych autobusów marki SOLARIS wraz z infrastrukturą ładowania.

Przejdź do treści