Szukaj
Close this search box.
Szukaj
MPK logo

Przejazdy ulgowe – 50% ulgi

Do korzystania z przejazdów ulgowych – 50% ulgi na wszystkich liniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli uprawnione są osoby:

  1. studenci szkół wyższych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej (art. 105 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 r. poz. 742, 1088, 1234 i 1672));
  2. kombatanci i inne osoby uprawnione, o których mowa w art. 2 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, nie będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi – na podstawie legitymacji osoby represjonowanej lub zaświadczenia wydanego przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
  3. młodzież zaliczona do I grupy inwalidów i objęta ewidencją – na podstawie zaświadczenia właściwego organu o wpisie do ewidencji (§ 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1987 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia ewidencji oraz zakresu i form pomocy dla młodzieży dotkniętej inwalidztwem i młodzieży niepełnosprawnej).

Podstawa prawna

Przejdź do treści