Ceny biletów

Ceny biletów w MPK Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 r.

 

Cennik biletów jednorazowych

Rodzaj biletu Normalny Ulgowy Ulgowy 50%
Bilet jednorazowy – strefa miejska* 2,20 zł 1,55 zł 1,10 zł
Bilet jednorazowy – strefa podmiejska** 3,20 zł 2,20 zł 1,60 zł
Bilet jednorazowy – strefa międzymiastowa „Z” 5,00 zł 3,80 zł 2,50 zł
Bilet jednorazowy – strefa międzymiastowa „Ex” 6,00 zł 4,50 zł 3,00 zł

 

Cennik biletów miesięcznych

Rodzaj biletu Normalny Ulgowy Ulgowy 50%
Bilet miesięczny – strefa miejska* 66,00 zł 46,00 zł 33,00 zł
Bilet miesięczny – strefa podmiejska** 102,00 zł 72,00 zł 51,00 zł
Bilet jednorazowy – strefa międzymiastowa „Z” 140,00 zł 105,00 zł 70,00 zł
Bilet jednorazowy – strefa międzymiastowa „Ex” 168,00 zł 120,00 zł 84,00 zł

 


 

Ważne informacje:

  • Pasażer zobowiązany jest posiadać odliczoną gotówkę przy zakupie biletu.
  • Po zakupie znaczka na bilet miesięczny na dany miesiąc pasażer zobowiązany jest wpisać nr biletu na znaczek.
  • *   w granicach administracyjnych Miasta Zduńska Wola.
  • ** w granicach administracyjnych Miasta Zduńska Wola oraz w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Zduńska Wola podpisało stosowne porozumienia.

 

Podstawa prawna

Przejdź do treści