MPK logo

Szanowni Pasażerowie!

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu ankietowym, które zostało przeprowadzone okresie 20.09-10.10.22. Ankieta była anonimowa, a jej adresatami byli pasażerowie korzystający z publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Zduńskiej Woli

Analiza wyników wykazała, że blisko 70% osób biorących udział w badaniu korzysta z komunikacji miejskiej kilka razy w tygodniu bądź codziennie. Z przeprowadzonego badania wynika, zdecydowana większość poleciłaby bliskim regularne korzystanie z autobusów Jest to rezultat bardzo zadowalający mogący świadczyć o pozytywnym postrzeganiu przestrzeni publicznej związanej z komunikacją miejską.

Na uwagę zasługuje też otwartość pasażerów na nowe rozwiązania o czym świadczyć może fakt iż 85% pasażerów wie, że może kupić bilet online, a aż 94% pasażerów jest świadomych, że może sprawdzić rozkład jazdy przez internet. Zdecydowana większość korzysta z tych rozwiązań. 

Respondenci bardzo chętnie wypowiadali się i dzielili swoimi spostrzeżeniami. Duże zainteresowanie chęcią wypełnienia ankiety przez respondentów w zestawieniu z uzyskanymi wynikami badań wskazują, iż kwestie związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej są dla pasażerów bardzo istotne.

Pozyskane informacje pozwolą nam na wypracowanie rozwiązań, jak również wdrożenie działań korygująco-zapobiegawczych co pozytywnie wpłynie na zadowolenie oraz poczucie bezpieczeństwa wśród pasażerów. Badanie potwierdza w pewnym sensie, że obszary działań muszą być ze sobą skorelowane i powinny obejmować swoim zasięgiem szereg aspektów nieodłącznych dla funkcjonowania komunikacji miejskiej, między innymi takich jak: czynnik ludzki, tabor, infrastrukturę i system zarządzania publicznym transportem zbiorowym. Elementy te w połączeniu z poprawą standardów dotyczących wyposażenia pojazdów, jakości oraz komfortu podróżowania to zagadnienia, które zawsze wymagają poświęcenia uwagi, wypracowania wzorców, a w sytuacjach tego wymagających podjęcia działań korygująco-zapobiegawczych.

.

Inne artykuły

UWAGA PASAŻEROWIE – utrudnienia w ruchu !!!

Od dnia 31.05 do dnia 02.06. 2023r.
Linia nr 2 będzie kursować objazdem zgodnie z załączonym rysunkiem przez: Huby Beleńskie / Zmyśloną. Nieczynne przystanki Beleń i Beleń Wieś – w obu kierunkach

UWAGA PASAŻEROWIE – utrudnienia w ruchu !!!

Od dnia 29.05 do dnia 30.05. 2023r. W godz. 11:15 – 20:00
Linia nr 2 będzie kursować objazdem zgodnie z załączonym rysunkiem przez: Zmyśloną i Zapolice. Pomijane będą przystanki Beleń Wieś i Beleń Kolonia

Przejdź do treści