Szukaj
Close this search box.
Szukaj
MPK logo

Przejazdy ulgowe

Do korzystania z przejazdów ulgowych na wszystkich liniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli uprawnione są osoby:

  1. dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych i pomaturalnych do ukończenia 21 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
    Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 8400
  2. dzieci powyżej 4 roku życia do wieku szkolnego – na podstawie dowolnego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
  3. emeryci – na podstawie dowodu osobistego i odcinka emerytury lub legitymacji emeryta;
  4. renciści, u których ustalono całkowitą lub częściową niezdolność do pracy – na podstawie legitymacji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  5. osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności – orzeczonej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – na podstawie legitymacji ze zdjęciem wydanej przez ten zespół.

Warunkiem korzystania z ulgowych przejazdów w sytuacjach, o których mowa w pkt 3-5, jest niepozostawanie w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych względnie rentowych – na podstawie ostatniego odcinka emerytury lub renty inwalidzkiej.

Podstawa prawna

Przejdź do treści