„Ciekawe i budujące”

Zapraszamy do lektury kolejnej relacji z wizyty Pana Marcina Gromadzkiego - Public Transport Consulting w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do przeczytania artykułu, jaki pojawił się 27 lutego br. na profilu FB Pana Marcina Gromadzkiego – Public Transport Consulting.

„Kiedy jesienią 2020 r. realizowaliśmy badania wielkości popytu na liniach MPK sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, Spółka obsługiwała 10 linii – osiem mających charakter połączeń komunikacji miejskiej i dwie linie komercyjne do Sieradza (Z i Ex), zorganizowane w taki sposób w związku z wypowiedzeniem przez gminę wiejską Sieradz porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej organizacji komunikacji miejskiej.

Aż 44 miejscowości obsługiwane przez MPK sp. z o.o. położone były w siedmiu jednostkach administracyjnych. Miasto Zduńska Wola oraz gminy Szadek, Zapolice i Zduńska Wola wchodzą w skład powiatu zduńskowolskiego, miasto Sieradz i gmina Sieradz (wiejska) stanowią część powiatu sieradzkiego, natomiast gmina Sędziejowice należy do powiatu łaskiego.

Specyficzną cechą sieci komunikacyjnej MPK sp. z o.o. w Zduńskiej Woli jest fakt, że w analizowanym okresie tylko 13 spośród 44 miejscowości obsługiwanych przez tę spółkę, posiadało alternatywne połączenia drogowym publicznym transportem zbiorowym ze Zduńską Wolą. W skali kraju taka sytuacja jest ewenementem.

Powiat zduńskowolski nie podjął się do tej pory organizacji przewozów z dopłatą z FRPA. Przy okazji zaprzestania działalności przez lokalny PKS, Starosta Zduńskowolski wypowiedział się w wywiadzie, że poinformował działających na jego terenie przewoźników o możliwości skorzystania z dofinansowania udzielanego w ramach rządowego Funduszu. Lokalne firmy nie były podobno zainteresowane podjęciem wspólnie ze starostwem działań w tym kierunku – właśnie ze względu na dobrą ofertę MPK oraz bogatą sieć połączeń utworzonych przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Bardzo poważnie do tematu publicznego transportu zbiorowego podchodzi samorząd Miasta Zduńskiej Woli. MPK sp. z o.o. lada moment zrealizuje zakup 4 autobusów elektrycznych o długości 12 m, na które spółka uzyskała dofinansowanie z łódzkiego RPO. Niewiele zabrakło, a zakup kilku kolejnych autobusów elektrycznych – tym razem o mniejszej długości i pojemności pasażerskiej – byłby przedmiotem aplikacji w programie „Zielony transport publiczny”. Zamiar ten uda się jednak pewnie w kolejnej fazie naborów.
Miasto bierze pod uwagę możliwość zorganizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej przez Powiat i dlatego – niezależnie od rekonstrukcji podaży w skali całej sieci komunikacyjnej – przygotowuje koncepcję też bardzo dużej intensyfikacji obsługi swojego obszaru.

Miałem przyjemność uczestniczyć w ciekawym i budującym spotkaniu w tej sprawie, na które zaprosił mnie Pan Paweł Szewczyk – Wiceprezydent Zduńskiej Woli.

Zdjęcie zrobił (nieobecny przez to w kadrze) Pan Michał Płatek – Prezes MPK sp. z o.o. w Zduńskiej Woli. Wnikliwi obserwatorzy dostrzegą pewne zmiany zaproponowane w obsłudze osiedla Południe – z gęstą zabudową wielorodzinną.

Dyskusja skoncentrowała się na takich działaniach samorządu, które względnie uatrakcyjniają komunikację miejską, jak m.in. taryfa zerowa, płatne parkowanie, utrudnienia w poruszaniu się po centrum pojazdów ciężkich. Zduńska Wola planuje szereg ciekawych inwestycji drogowych, które umożliwią efektywną alokację nabywanego przez operatora taboru elektrycznego. Osobiście lubię spotkania, z których wiele wynika, zatem bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa!”

Źródło: Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

Inne artykuły

Szanowni Pasażerowie!

Wprowadzamy dla Was realne zmiany w transporcie publicznym. Nieemitujące spalin, ciche i nowoczesne autobusy elektryczne już w tym roku na stałe dołączą do miejskiej floty, podnosząc jakość podróżowania pasażerów komunikacji publicznej.

UWAGA – rozkład feryjny !!!

Drodzy uczniowie, życzymy Wam wspaniałej przerwy zimowej.
BAWCIE SIĘ DOBRZE I WRACAJCIE DO NAS CALI I ZDROWI.
Reszcie Pasażerów przypominamy, że od poniedziałku 16.01.23 do piątku 27.01.23 autobusy jeżdżą według rozkładu feryjnego.

UWAGA PASAŻEROWIE

Od dnia 11 stycznia wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu, w obu kierunkach, na ul. Spółdzielczej w Karsznicach, z powodu prac remontowych na drodze.

UWAGA PASAŻEROWIE!!!

Od 01.01.2023 r. zostały uruchomione dodatkowe przystanki dla wspólnej linii Z obsługiwane przez MPK Sieradz i MPK Zduńska Wola. Dodatkowo na rozkładach umieszczona jest linia Z z literą „X”, oznaczającą kurs Linii EKSPRES

Przejdź do treści