MPK logo

Autobusy elektryczne

Kupujemy autobusy elektryczne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego -Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Cel projektu: zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Miasta Zduńska Wola

Zakres:

 • Zakup 4 szt. autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami
 • Wykonanie prac budowlanych na obszarze zajezdni (budowa stacji transformatorowej wraz z infrastrukturą doprowadzającą prąd o wymaganej mocy 400 kVA, utwardzenie terenu wraz budową wiaty obejmującej stanowiska dla 4 autobusów i ładowarek)

Efekty:

 • Ochrona środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszonej emisji hałasu oraz substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza
 • Poprawa jakości powietrza i związanego z nią stanu zdrowia i stopnia zachorowalności mieszkańców
 • Dostosowanie taboru miejskiego do wymogów unijnych norm środowiskowych i technicznych
 • Dostosowanie standardów do wymagań pasażerów w celu poprawy konkurencyjności transportu publicznego z transportem samochodowym
 • Zwiększenie mobilności mieszkańców
 • Poprawa komfortu podroży użytkowników miejskiego transportu publicznego
 • Poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowo-pieszego
 • Zwiększenie dostępności komunikacji publicznej dla osób niepełnosprawnościami
 • Zmniejszenie awaryjności taboru
 • Zwiększenie efektywności działań związanych z prowadzoną na obszarze miasta promocją transportu zbiorowego
 • Poprawa wizerunku komunikacji publicznej

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 12.467.097,00 zł

Wysokość dofinansowania: 8.442.613,10 zł

Nr umowy o dofinansowanie: UDA.RPLD.03.01.02-10-0003/19-00 z dnia 11.12.2020 r.

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego -Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: 2021-2022

Realizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. w Zduńskiej Woli

Partner: Miasto Zduńska Wola

Inne artykuły

PRZYWRÓCONY RUCH NA UL. ZŁOTEJ

Od 23.11.2023 r. LINIA NR 2 oraz LINIA NR 6 będą znowu kursować ul. Złotą według rozkładu.
Przywrócony zostaje przystanek Złota/Szymanowskiego.

UWAGA PASAŻEROWIE!

Dnia 10.11.2023r. KASA MPK BĘDZIE NIECZYNNA
Dnia 11.11.2023r. obowiązuje świąteczny rozkład jazdy

Kursy autobusów 1 listopada 2023

W środę 1 listopada, będą kursować dodatkowe autobusy linii nr 1 i linii nr 5, którymi mieszkańcy będą mogli udać się na cmentarze by w związku z uroczystością Wszystkich Świętych odwiedzić groby swoich bliskich.

Przejdź do treści