MPK logo

Autobusy elektryczne

Kupujemy autobusy elektryczne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego -Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Cel projektu: zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Miasta Zduńska Wola

Zakres:

 • Zakup 4 szt. autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami
 • Wykonanie prac budowlanych na obszarze zajezdni (budowa stacji transformatorowej wraz z infrastrukturą doprowadzającą prąd o wymaganej mocy 400 kVA, utwardzenie terenu wraz budową wiaty obejmującej stanowiska dla 4 autobusów i ładowarek)

Efekty:

 • Ochrona środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszonej emisji hałasu oraz substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza
 • Poprawa jakości powietrza i związanego z nią stanu zdrowia i stopnia zachorowalności mieszkańców
 • Dostosowanie taboru miejskiego do wymogów unijnych norm środowiskowych i technicznych
 • Dostosowanie standardów do wymagań pasażerów w celu poprawy konkurencyjności transportu publicznego z transportem samochodowym
 • Zwiększenie mobilności mieszkańców
 • Poprawa komfortu podroży użytkowników miejskiego transportu publicznego
 • Poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowo-pieszego
 • Zwiększenie dostępności komunikacji publicznej dla osób niepełnosprawnościami
 • Zmniejszenie awaryjności taboru
 • Zwiększenie efektywności działań związanych z prowadzoną na obszarze miasta promocją transportu zbiorowego
 • Poprawa wizerunku komunikacji publicznej

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 12.467.097,00 zł

Wysokość dofinansowania: 8.442.613,10 zł

Nr umowy o dofinansowanie: UDA.RPLD.03.01.02-10-0003/19-00 z dnia 11.12.2020 r.

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego -Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: 2021-2022

Realizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. w Zduńskiej Woli

Partner: Miasto Zduńska Wola

Inne artykuły

UWAGA PASAŻEROWIE – utrudnienia w ruchu !!!

Od dnia 31.05 do dnia 02.06. 2023r.
Linia nr 2 będzie kursować objazdem zgodnie z załączonym rysunkiem przez: Huby Beleńskie / Zmyśloną. Nieczynne przystanki Beleń i Beleń Wieś – w obu kierunkach

UWAGA PASAŻEROWIE – utrudnienia w ruchu !!!

Od dnia 29.05 do dnia 30.05. 2023r. W godz. 11:15 – 20:00
Linia nr 2 będzie kursować objazdem zgodnie z załączonym rysunkiem przez: Zmyśloną i Zapolice. Pomijane będą przystanki Beleń Wieś i Beleń Kolonia

Przejdź do treści